естетика

Денталната медицина е една от най-бързо развиващите се в днешно време отрасли в медицината ! Заедно с това се повишават и усъвършенстват методите и техниките за лечение на зъби ,както и денталните материали и апаратура.Много хора се стремят да подобрят начина по който изглеждат . За това могат да бъдат включени много и различни процедури,обединяващи се с названието Естетична дентална медицина !