Лазерна дентална медицина

В клиниката се прилага най-съвременния метод за лечение на различни проблеми
в денталната медицина – лазерната технология.

*Без болка
*Бързо оздравяване
*Унищожава микроорганизмите
*Без анестезия
*Предпазва здравата тъкан на зъба
*По-кратко лечение
*Без турбина