Профилактика

Профилактиката е комплексна дейност . Правилното и осъществяване зависи от създаването на профилактични навици, а отговорността за това се разпределя по равно между пациента и стоматолога . Установено е ,че цената на профилактичните мероприятия е 1/10 от стойността на едно евентуално лечение. За профилактиката на зъбния кариес могат да се разграничават следните няколко фактора : 

*Редовно и правилно почистване на зъбите 

*Редовни профилактични прегледи

*Използване на вода за уста за редуциране на бактериалната флора

*Флуорна и хранителна профилактика