Техника

Техника

ДЕНТАЛЕН РЕНТГЕН – SIRONA ДИГИТАЛЕН СЕНЗОР ЗА РЕНТГЕНОГРАФИИ MY RAY , ITALY AВТОКЛАВ КЛАС В ( MOCOM,ITALY )ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА Дентален микроскоп Carl Zeiss Микроскопът има вградена камера и фотоапарат и е свързан с монитор, който показва лечението в реално време. Опитът в световната стоматология показва, че с помощта на микроскоп се постигат много по-добри резултати и дълготрайност…